Букет на окне

Холст, масло (40x50)

© Ия Кокарева  
(495) 754-45-58, eya-art-2006@yandex.ru